Αυτόματο μηχάνημα CPR (Καρδιοπνευμονικής Ανάνηψης – ΚΑΡΠΑ)

Αυτόματο μηχάνημα CPR (Καρδιοπνευμονικής Ανάνηψης – ΚΑΡΠΑ)

Το ‘AutoPulse’ από τη Zoll είναι μια αυτοματοποιημένη συσκευή CPR που ισχυρίζεται ότι  παρέχει προσαρμοσμένο, ισχυρό CPR με αυτόματο υπολογισμό του μεγέθους, του σχήματος και της αντοχής του στήθους του κάθε ασθενή.

Ινστιτούτο Ιατρικής Αποκατάστασης Arcos

Το Ινστιτούτο Ιατρικής Αποκατάστασης διαθέτει πλήρη εξοπλισμό, για αντιμετώπιση εξωτερικών ασθενών, που πάσχουν από μυοσκελετικές διαταραχές, νευρολογικές διαταραχές, ρευματολογικές παθήσεις, παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και αθλητικές κακώσεις.

Το Ιατρείο μας διατηρεί συμβάσεις σχεδόν με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – ιδιωτικές ασφάλειες.

error: Content is protected !!